Inici /

Actualització de dades en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes

DescripcióSol·licitar l'actualització de dades, o comunicar l'absència d'aquestes, d'una entitat o associació inscrita al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.


Qui ho pot demanar? • Entitats o associacions ciutadanes inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès.


Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportarEn el cas de sol·licitar actualitzacions. (Aporteu aquella documentació que acrediti l'actualització)


  • Estatuts de l'entitat/associació
  • Acta elecció nova junta
  • Certificat de la composició de la junta directiva o òrgan de representació

En el cas que es comuniqui l'absència de modificacions:


  • Certificat conforme no s'han modificat cap de les dades inscrites anteriorment.

En el cas que el representant davant aquesta administració no sigui el president de l'entitat/associació:


  • Poder de representació per actuar de forma electrònica amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

 On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParticipació i Processos participatius


Termini per resoldre i notificar15 dies


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsEl registre Municipal d'Entitats i Associacions de Sant Quirze del Vallès es regula mitjançant el Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Quirze del Vallès. Com a tal les entitats inscrites al registre es regularan pel mateix. A tal efecte seran coneixedores dels drets i obligacions que es recull a la normativa.

Si alguna entitat no presenta l’actualització de dades o un certificat conforme no ha canviat cap de les dades durant un període de dos anys consecutius, serà donada de baixa del Registre (art. 6.3 del Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes).

Quan es produeix alguna modificació en les dades i documents presentats per una entitat en la seva inscripció al Registre Municipal, aquesta ha de presentar les noves dades en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data en què es modifiqui.


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto