Català  |  Contacte

Home | L' educació en xifres | Ajuts i subvencions

Programes d’ajuts i subvencions educatius

Escoles i instituts

L’Ajuntament té establert un conveni de subvencions amb les escoles i l’institut de Sant Quirze, amb una dotació econòmica de 93.500,00€ pel 2014, per la realització de més de 100 projectes educatius. Aquesta dotació es distribueix en un 45% per centre i un 55% per aula, resultant les quantitats:

 

  • Escola Taula Rodona 14.510,71 €
  • Escola Onze de Setembre 13.235,71 €
  • Escola Pilarin Bayés 14.085,71 €
  • Escola El Turonet  9.835,71 €
  • Escola Purificació Salas 13.235,71 €
  • Escola Lola Anglada 12.385,71 €
  • Institut Sant Quirze 16.210,71€

 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

Les AMPAs amb conveni amb l’Ajuntament tenen una dotació de 16.000 € per programes d’activitats extraescolars i casals de lleure.

 

Escola Bressol Municipal el Patufet

L'Ajuntament estableix ajuts econòmics individuals per al pagament de l’Escola Bressol Municipal,  per a famílies nombroses o monoparentals, famílies amb més d'un infant al centre, per aquelles que tenen un alumne discapacitat escolaritzat a l'Escola Bressol i en concepte d'ingressos per renda familiar.

 

Escola Municipal de Música Can Barra

L'Ajuntament estableix ajuts econòmics individuals per al pagament de les quotes de l'Escola Municipal de Música, per a famílies nombroses o monoparentals, per les famílies que tinguin més d'un infant al centre, per aquelles que tenen un alumne discapacitat que cursi estudis musicals a l'Escola Municipal de Música i en concepte d'ingressos per renda familiar.