Castellano  |  Contacte

Home | Notícies | L’escola bressol municipal ofereix 143 places per al curs 2016-17

L’escola bressol municipal ofereix 143 places per al curs 2016-17

25/04/2016

El període de preinscripció serà del 2 al 13 de maig

L’escola bressol municipal El Patufet ofereix un total de 143 places per al curs vinent 2016-2017, repartides per nivells, segons indica el quadre inferior.


Cal tenir en compte que de les 143 places ofertades, 79 són les que queden vacants per al curs vinent ja que la resta, 64 places, estan ocupades pels infants que actualment són alumnes de l’escola i, per tant, tenen plaça reservada.
  


nascuts


al 2016


nascuts


al 2015


nascuts


al 2014


 


TOTAL


B-0


B-1


B-2


 


Places totals per nivells


16


47


80


143


Número de vacants ordinàries pel curs 16-17


14


27


29


70


Número de vacants per NEE (necessitats educatives especials)


2


4


3


9 


 


 


 


 


 


 


 
El període de preinscripció a l’escola bressol municipal començarà el proper dilluns 2 de maig i romandrà obert fins al 13 de maig. Dins d’aquest termini, les famílies interessades a preinscriure els seus fills o filles hauran d’adreçar-se a la mateixa escola en horari de 9,15h a 13h de dilluns a divendres, i també dimarts i dijous de 15h a 18h.


La documentació que cal lliurar el dia de la preinscripció és la següent:
 
–Fotocòpia del DNI del pare i la mare (original de la persona que signa la sol•licitud)
–Original i fotocòpia del DNI de l'infant si en té
–Original i fotocòpia de la targeta sanitària
–Original i fotocòpia del llibre de família
–Full de sol•licitud de preinscripció omplert (properament s'oferirà en línia per descarregar)

Un cop finalitzat el termini de preinscripció, la comissió de matriculació, formada  per la direcció de l’escola, el personal tècnic d’Educació de l’Ajuntament, un membre del consell escolar de l’àmbit de pares i mares, i un membre del sector mestres i/o educadores, revisarà les puntuacions atorgades a les sol•licituds de preinscripció i publicarà, posteriorment, el 23 de maig, la llista baremada per cursos. 
En cas que el nombre de sol•licituds sigui més elevat que les places ofertades, es farà un sorteig el dia 26 de maig. Després d’uns dies previstos per recollir les reclamacions de la llista baremada, s’iniciarà el procés de matriculació.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/educacio_infantil_0-3_anys/