Castellano  |  Contacte

Home | Notícies | Avui, darrer dia per sol·licitar els ajuts a les famílies amb infants escolaritzats de 0 a 3 anys

Avui, darrer dia per sol·licitar els ajuts a les famílies amb infants escolaritzats de 0 a 3 anys

12/11/2020

L’Ajuntament disposa 100.000 euros per a famílies que acreditin situacions de vulnerabilitat

Avui és el darrer dia per sol·licitar els ajuts que l'Ajuntament ha creat davant la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes persones i famílies, més enllà dels instruments habituals de què disposa en matèria de serveis socials. Es tracta d'una línia de subvencions per a persones i famílies afectades per la situació generada per la Covid-19 i que tinguin la necessitat de portar als seus infants a una llar d’infants. 


Per aquest motiu, l’Ajuntament ofereix ajuts a les famílies amb alumnes empadronats/des al municipi i matriculats a un centre del poble, públic o privat, durant el curs 2020-2021. Les famílies que compleixin els requisits podran rebre un ajuts econòmics per alumne i curs de 300 o 600 euros. L’import total dels ajuts consignat pressupostàriament ascendeix a 100.000 euros. I avui és el darrer dia per sol·licitar aquests ajuts.
 
Criteris per a l’atorgament dels ajuts
Les famílies que acreditin la matriculació del seu fill o filla durant el curs 2020-2021, i un dels membres de la unitat familiar, el pare, la mare o el tutor hagi estat afectat per un ERTO, o en situació d’atur, percebran la quantitat de 300 euros.
En cas que dos membres de la unitat familiar hagin estat afectats per un ERTO, o en cas de família monoparental, percebran la quantitat de 600 euros.
Podeu consultar el tràmit en aquest enllaç.