Català  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Enllaços d'interès

L'escola

L’Escola neix al curs 82-83 amb l’esperit que neixen la gran majoria de les escoles d’adults, com a resposta als baixos nivells d’instrucció que hi havien en les capes més populars, l’alfabetització, que més endavant es va anar transformant en un instrument cultural d’objectius més amplis.


Així, les escoles d’adults sorgeixen com a un instrument transformador d’una societat emergent del silenci franquista que necessita posseir els instruments bàsics de la lectura i l’escriptura.


L’Escola d’Adults de Sant Quirze està en aquesta línia, i amb el pas del temps va transformant els seus objectius sempre en funció de la demanda social i del que pot oferir com un servei municipal. No hem de perdre de vista que el Centre és totalment municipal, és l’Ajuntament qui es fa càrrec de totes les despeses i s’ha intentat sempre oferir el màxim possible de serveis amb els recursos dels que disposàvem des del curs 1982-1983 quan va començar a funcionar atenent els dos nuclis de població Sant Quirze i les Fonts.


Actualment l’Escola té al voltant de 350 alumnes d’edat diversa i el claustre de professors el formen 4 professionals. El personal no docent està format per una conserge i 2 dones de la neteja, així com hi ha dos tècnics a la Unitat d’Educació de l’Ajuntament per  supervisar la tasca duta a terme.


La característica més identificativa de l’escola és la seva adequació a les necessitats i demandes de l’alumnat. Hi ha hagut moltes transformacions, molts canvis de lloc, acollim a una representació dels ciutadans del municipi molt àmplia pel que fa a tipologia, interessos, edat, sexe, cultura, etc.