Castellano  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Home | Centres i etapes | Formació persones adultes | Centre municipal l'Olivera | Notícies | Publicats els resultats de les proves d'accés a Grau Mitjà i Superior del curs 13-14.

Publicats els resultats de les proves d'accés a Grau Mitjà i Superior del curs 13-14.

30/06/2014

Durant la darrera setmana van ser publicats els resultats definitius de les esmentades proves d'accés, un cop ja finalitzat el període de revisió.

Enguany, els alumnes de l'Escola han obtinguts uns bons resultats globals que, de mitjana, fan que un 77.5% dels presentats hagin superat la prova que es prepara a l'Escola i puguin accedir a un cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior.

Concretament, en quant als estudiants que faran un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, hi accediran el 82,4% dels presentats. Enguany, aquest grup ha destacat pel seu esforç i dedicació, ja que la nota mitjana de la prova, en quant a alumnes aprovats, és de 7,7.

En quant als estudiants que cursaran un Cicle Formatiu de Grau Superior, cal distingir entre la part comuna, que es prepara íntegrament a l'Escola, i la part específica, relacionada amb la branca professional a la que es vol accedir. Els alumnes presentats que n'han superat alguna de les parts és del 74%, mentre que els que ho han fet en ambdues són el 52,2% dels alumnes presentats. 


Seguint aquest enllaç podeu consultar els gràfics dels resultats.