Castellano  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Home | Centres i etapes | Formació persones adultes | Centre municipal l'Olivera | Notícies | L'Escola d'adults: descobreix què hi fem!

L'Escola d'adults: descobreix què hi fem!

23/10/2014

L’Escola d’Adults l’Olivera ja està a ple rendiment. Ja des de mitjans de setembre que van anar iniciant-se els diferents cursos que ofereix l’Escola. Aquests et permeten conèixer noves llengües estrangeres, com l’anglesa o la francesa, endinsar-te en la revolució informàtica en la matèria de COMPETIC, millorar el nivell de Català o de Castellà, mantenir les capacitats al dia amb la Formació Bàsica o millorar les habilitats d’estudi.


Aquest inici de curs ha vingut marcat, com en molts inicis de curs, per l’alt nivell de feina i les ganes d’oferir una formació adequada a cada perfil. Enguany hi ha hagut alguns canvis a l’Escola que requereixen un esforç d’adaptació per part de mestres, professors i demés personal.


Però a més, ha vingut carregat d’activitats formatives complementàries, com per exemple el programa d’orientació professional “GPS a un futur millor” que permet la realització de més de quatre tallers, alguns d’ells oberts a tot l’alumnat. Amb aquest programa l’Escola també ofereix assessoraments d’orientació professional de forma individual.


Altres activitats formatives es desenvolupen en col·laboració amb altres serveis de l’Ajuntament, de manera que aquests dies també preparem l’acció de sensibilització sobre el problema de la violència de gènere que es concreta en el concurs de la “Carta al maltractador”, en què l’Escola hi participa de fa anys. Una altra acció de sensibilització que durem a terme els propers mesos és en relació a la situació de la República Democràtica del Congo, que es concretarà en unes sessions de sensibilització i un taller.


SOBRE L’ESCOLA


L’escola d’Adults de Sant Quirze del Vallès va néixer el curs 82-83 com a resposta als baixos nivells d’instrucció que hi havien en les capes més populars. La característica més identificativa de l’escola és la seva adequació a les necessitats i demandes de l’alumnat.


En els darrers anys, que han vingut marcats per la crisi, l’Escola d’Adults l’Olivera ha fet un esforç d’adaptació tot potenciant noves eines metodològiques i tecnològiques, incidint en la formació del professorat i adequant l’oferta formativa a les necessitats dels ciutadans del municipi.


Actualment l’Escola té al voltant de 400 alumnes d’edat diversa i el claustre de professors el formen 4 professionals. El personal no docent està format per dos tècnics de la Unitat d’Educació de l’Ajuntament, que s’encarreguen de supervisar la tasca duta a terme, una conserge i 2 dones de la neteja. 


 


PER QUÈ EDUCACIÓ D’ADULTS?


Ja fa molt que es parla de l’Europa del coneixement, però sovint això no s’acaba d’identificar amb una realitat concreta. També es parla molt de la necessitat de la formació permanent en les societats avançades. És per això que cal reivindicar l’espai de la formació d’adults com una de les eines transformadores de la societat.


Així, cal entendre que la importància de la formació permanent és indiscutible en qualsevol context. Cal que entre tots revalorem la formació i l'aprenentatge permanent com a un dels  recursos estratègics per al desenvolupament professional, personal i social.


La possibilitat de facilitar l'accés a la informació i a l'orientació sobre les ofertes d'aprenentatge permanent i les possibilitats d'accés no ha de ser un objectiu secundari, sinó que ha de ser un objectiu intrínsec a qualsevol democràcia. Aquestes han de garantir l'accés universal i permanent a l'aprenentatge i establir mecanismes per assegurar-ne la qualitat i l'eficàcia.