Castellano  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Home | Centres i etapes | Formació persones adultes | Centre municipal l'Olivera | Notícies | Proves d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà i Superior

Proves d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà i Superior

01/05/2012

L'alumnat del curs de preparació per accedir als cicles de grau mitjà i superior de Formació Professional s'examinen durant el mes de maig.

La prova per accedir als cicles de Grau Mitjà es realitzarà el proper dimecres dos de maig, i per accedir als cicles de Grau Superior seran el dies nou de maig (part comuna) i deu de maig (part específica).

Aquesta prova els permetrà accedir a ensenyaments de formació professional i obtenir, un cop acabats, el títol de tècnic o tècnica en el cas de cursar un cicle de Grau Mitjà o el títol de tècnic superior o tècnica superior per un cicle de Grau Superior.


En aquest enllaç podeu trobar informació sobre els diferents cicles que es poden cursar:

Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior