Castellano  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Llista d'admesos i llista d'espera per al curs 2022-2023

 

  ANGLÈS INICIAL 

    Codi         d’alumne

DNI

 

3531

XXXX9396C

Admès/a

3538

XXXX8063W

Admès/a

1025

XXXX4328A

Admès/a

3522

XXXX2704F

Admès/a

2614

XXXX5155C

Admès/a

3534

XXXX9044M

Admès/a

3532

XXXX7643K

Admès/a

3316

XXXX4858W

Admès/a

3550

XXXX6007R

Admès/a

3542

XXXX0813V

Admès/a

3544

XXXX2156Y

Admès/a

3543

XXXX0875M

Admès/a

1164

XXXX1327K

Admès/a

3559

XXXX0574W

Admès/a

2

XXXX6653G

Admès/a 

 

ANGLÈS 1 

Codi d’alumne

DNI

 

3523

XXXX6488K

Admès/a

997

XXXX6984X

Admès/a

3517

XXXX1273Y

Admès/a

3516

XXXX7454G

Llista d’espera

3520

XXXX0594Z

Llista d’espera

 

ANGLÈS  2 

Codi d’alumne

DNI

 

2889

XXXX7667Y

Admès/a

2559

XXXX1332Y

Admès/a

3526

XXXX5328C

Admès/a

2422

XXXX0877R

Admès/a

 

  ANGLÈS  3 

Codi d’alumne

DNI

 

3511

XXXX4288W

Admès/a

3513

XXXX1619A

Admès/a

2856

XXXX8304W

Admès/a

3548

XXXX9331Q

Admès/a

431

XXXX4259K

Admès/a

 

 ANGLÈS CONSOLIDACIÓ 2 

Codi d’alumne

DNI

 

2492

XXXX9381H

Admès/a

2347

XXXX9147W

Admès/a

  

ANGLÈS CONVERSA 1 

Codi d’alumne

DNI

 

3547

XXXX8705M

Admès/a

2837

XXXX2704V

Admès/a

3388

XXXX3391Q

Admès/a

1710

XXXX4897Q

Admès/a

3293

XXXX1113S

Admès/a

3512

XXXX4567C

Admès/a

2929

XXXX0795H

Admès/a

2931

XXXX3491B

Admès/a

2973

XXXX2731Y

Admès/a

2422

XXXX0877R

Llista d’espera

430

XXXX7332Y

Llista d’espera

3087

XXXX5194Y

Llista d’espera

426

XXXX0560S

Llista d’espera

2872

XXXX0646C

Llista d’espera

3554

XXXX0808E

Llista d’espera

3162

XXXX0163H

Llista d’espera

 

  ANGLÈS CONVERSA 2 

Codi d’alumne

DNI

 

1578

XXXX6840Y

Admès/a

3527

XXXX1092Z

Admès/a

2045

XXXX3601E

Admès/a

3056

XXXX3559W

Admès/a

1898

XXXX1990F

Admès/a

3404

XXXX2980R

Admès/a

92

XXXX5081S

Admès/a

2821

XXXX1649C

Admès/a

3528

XXXX6783Q

Admès/a

2347

XXXX9147W

Llista d’espera

  

CATALÀ INICIAL-1 (A1) 

Codi d’alumne

DNI

 

3531

XXXX9396C

Admès/a

3552

XXXX4956

Admès/a

3540

XXXX8400E

Admès/a

3545

XXXX6227D

Admès/a

3546

XXXX1705C

Admès/a

3279

XXXX1762T

Admès/a

3553

XXXX3171M

Admès/a

3539

XXXX3915B

Admès/a

3444

XXXX4930V

Admès/a

 

 CATALÀ BÀSIC 2 (A2) 

Codi d’alumne

DNI

 

263

XXXX2043D

Admès/a

 

 CATALÀ ELEMENTAL-3 (B1) 

Codi d’alumne

DNI

 

3518

XXXX5754G

Admès/a

 

CATALÀ  ORTOGRAFIA 

Codi d’alumne

DNI

 

901

XXXX4018S

Admès/a

 

 FORMACIÓ BÀSICA 

Codi d’alumne

DNI

 

3221

XXXX32941

Admès/a

  

FORMACIÓ BÀSICA LF (ALFABETITZACIÓ CASTELLÀ LF) 

Codi d’alumne

DNI

 

2596

XXXX0635L

Admès/a

1694

XXXX7844V

Admès/a

3436

XXXX7639N

Admès/a

3011

XXXX32395

Admès/a

3338

XXXX0543C

Admès/a

3243

XXXX0516J

Admès/a

3381

XXXX8845R

Admès/a

3564

XXXX6407B

Admès/a

2894

XXXX57482

Admès/a

1391

XXXX0596B

Admès/a

 

 FRANCÈS BÀSIC 

Codi d’alumne

DNI

 

938

XXXX1041X

Admès/a

2406

XXXX2090Q

Admès/a

3516

XXXX7454G

Admès/a

46

XXXX9396V

Admès/a

3264

XXXX1987X

Admès/a

3549

XXXX1976N

Admès/a

3551

XXXX5139W

Admès/a

3401

XXXX5679L

Admès/a

3511

XXXX4288W

Admès/a

 

GES-IOC 

Codi d’alumne

DNI

 

2699

XXXX2192Y

Admès/a

3228

XXXX8309Y

Admès/a

3413

XXXX2767S

Admès/a

1965

XXXX1847R

Admès/a

3073

XXXX2794L

Admès/a

3354

XXXX9574Y

Admès/a

3429

XXXX5533E

Admès/a

3358

XXXX7234T

Admès/a

1282

XXXX3610V

Admès/a

3457

XXXX3925L

Admès/a

 

 INFORMÀTICA 1 

Codi d’alumne

DNI

 

3351

XXXX90616

Admès/a

3531

XXXX9396C

Admès/a

88

XXXX2869Q

Admès/a

2693

XXXX3695Z

Admès/a

3435

XXXX8524P

Admès/a

3433

XXXX0032S

Admès/a

1025

XXXX4328A

Admès/a

2088

XXXX1038X

Admès/a

263

XXXX2043D

Admès/a

3286

XXXX7498K

Admès/a

3537

XXXX5468B

Admès/a

3515

XXXX2433G

Admès/a

3536

XXXX1807C

Admès/a

 

 

 

  INFORMÀTICA 2 

Codi d’alumne

DNI

 

2045

XXXX3601E

Admès/a

3535

XXXX7010G

Admès/a

831

XXXX4726M

Llista d’espera

290

XXXX9225C

Llista d’espera

3524

XXXX3711J

Llista d’espera

3137

XXXX6201H

Llista d’espera

3559

09700574W

Llista d’espera

2857

XXXX1701Y

Llista d’espera

 

 INFORMÀTICA 3 

Codi d’alumne

DNI

 

3527

XXXX1092Z

Admès/a

2695

XXXX0794L

Llista d’espera

  

INFORMÀTICA PROJECTES 

Codi d’alumne

DNI

 

2406

XXXX2090Q

Admès/a

3148

XXXX5151C

Admès/a

3422

XXXX1571H

Llista d’espera

 

 INFORMÀTICA - COMPETIC 1  (ACTIC BÀSIC) 

Codi d’alumne

DNI

 

3383

XXXX5106Q

Admès/a

  

INFORMÀTICA - COMPETIC 2 (ACTIC MITJÀ) 

Codi d’alumne

DNI

 

3525

XXXX7626Y

Admès/a

2477

XXXX9791N

Admès/a

3514

XXXX7392F

Admès/a

 

INFORMÀTICA INICIAL LF 

Codi d’alumne

DNI

 

3560

XXXX8047J

Admès/a

3133

XXXX31046

Admès/a

3567

XXXX1729B

Admès/a

3563

XXXX8173Q

Admès/a

  

 

 

INFORMÀTICA 1 LF 

Codi d’alumne

DNI

 

3566

XXXX6710C

Admès/a

2813

XXXX5419S

Admès/a

984

XXXX4223N

Admès/a

3561

XXXX4190C

Admès/a

3569

XXXX2746X

Admès/a

3568

XXXX6775S

Llista d’espera

3565

XXXX0513M

Llista d’espera

3242

XXXX7575Y

Llista d’espera

1951

XXXX8794M

Llista d’espera

983

XXXX6305Q

Llista d’espera

3562

XXXX5516G

Llista d’espera

2855

XXXX1683C

Llista d’espera

3570

XXXX4067B

Llista d’espera

3571

XXXX1323Y

Llista d’espera

 

 MEMÒRIA 1 

Codi d’alumne

DNI

 

2681

XXXX9538C

Admès/a

3522

XXXX2704F

Admès/a

3022

XXXX7306E

Llista d’espera

3518

XXXX5754G

Llista d’espera

3048

XXXX9152F

Llista d’espera

2478

XXXX7178R

Llista d’espera

 

  MEMÒRIA 2 

Codi d’alumne

DNI

 

88

XXXX2869Q

Llista d’espera

2481

XXXX8654K

Llista d’espera

2730

XXXX1336B

Llista d’espera

3137

XXXX6201H

Llista d’espera

90

XXXX8876C

Llista d’espera

3554

XXXX0808E

Llista d’espera

 

 PROVES D’ACCÉS A GM 

Codi d’alumne

DNI

 

3558

XXXX9498H

Admès/a

 

 PROVES D’ACCÉS A GS 

Codi d’alumne

DNI

 

3000

XXXX7478N

Admès/a

3519

XXXX3957T

Admès/a

3533

XXXX7297T

Admès/a

3529

XXXX7573T

Admès/a

3556

XXXX6086M

Admès/a

 

 ACCÉS PAU +25 

Codi d’alumne

DNI

 

3530

XXXX2569Q

Admès/a