Castellano  |  Contacte

escola-aduls-t.png

Oferta formativa

 


8092565 CFA MUNICIPAL L'OLIVERA CURS 2021-2022
Ensenyaments Activitats Nivell Total grups Hores curs Hores setmana Total places
PFI Auxiliar de manteniment i muntatge d'equips informàtics 1 1.080 30 12
CFGM Curs de preparació per a les proves accés a CFGM 1 330 12 15
CFGS Curs de preparació per a les proves accés a CFGS;
Accés a la universitat +25 i +45
1 300 10 15
INFSI Informàtica nivell usuari COMPETIC 1 1 60 1,5 14

Informàtica nivell usuari COMPETIC 1 (ACTIC BÀSIC)) 1 105 1,5 14

Informàtica nivell usuari COMPETIC 2 1 60 1,5 14

Informàtica nivell usuari COMPETIC 2 (ACTIC MITJÀ) 1 105 3 14

Informàtica nivell usuari COMPETIC 3 1 60 1,5 14

Informàtica nivell usuari COMPETIC PROJECTES 1 60 1,5 14
LCAT Català Inicial-1 (A1) 1 105 3 12

Català Bàsic- 2 (A2) 1 105 3 20

Català Elemental-3 (B1) 1 105 2** 20
LESTEIAN Anglès 1 1 70 2 20

Anglès 2 1 105 3 20

Anglès 3 2 105 3 40

Anglès Consolidació 2 70 2 40
LESTEIFR Francès 1 105 3 20

Formació Bàsica 1 230 8 12
GES IOC 1 70 2 40
Tallers Memòria 2 35 1 40

Ortografia català 1 60 1,5 20

Càpsules Competència digital (*)Total
24

410 (*) ús del mòbil, videotrucades, certificat digital, aplicacions web, connectivitat, etc. En funció de la demanda i de la programació del curs

 (**) més una hora setmanal online